Restaurace U Mže


Několik slov o vzniku rybářské restaurace "Nade Mží" v Křimicích.
    Psal se rok 1958, t.j. 37 let po vzniku rybářské organizace v Křimicích, když poprvé od vzniku byl vznesen a zaznamenán do zápisu požadavek na vybudování vlastního zázemí pro rybářské potřeby.

    Rok poté v roce 1959 dochází k jednání na MNV Křimice a dochází k dohodě, že i když přidělený nevhodný pozemek budou jej tybáři nadále využívat a vybudují na tomto místě své vlastní zařízení.   

    Došlo k zbourání prkené ohrady na místě bývalé bednárny a v tomto vyklizeném prostoru došlo k vybudování základu pro později zakoupenou "Finskou" chatu a tím začíná vlastní rybářský život na ne koupeném nebo pronajatém místě, ale na místě pro naši činnost přiděleném. Jsou zachovány fotografie kdy mezi sklepy bednárny a chatou.

    Zajímavá pro dějiny je doba kolem roku 1967 kdy především díky iniciativě pana Václava Sklenáře je od MNV Křimice získalo povolení k provozování kiosku. Po roční činnosti je toto však zakázán o a nastává úmorné jednání o možnosti obnovení. Jako řešení se ukázalo předání kiosku k užívání Jednotě v Plasích. Došlo i k výměně funkcionářů a to roku 1969 kdy předsedou se stal pan Šteiner, jednatelem pan Sklenář a hospodářem pan Niedermaier. Tento výbor doplněný o mladé členy výboru pana Čmelínského, Kočandrleho, Bláhu a další došel k závěru jednat opět s MNV Křimice a chatu přebudovat. Jednání bylo složité, ale povedlo se a začalo se předělávat. Z této přestavby je dochována řada snímků a v roce 1972 je stavba dokončena. Přistavěná místnost sloužila či vlastně ještě slouží pro celé řadě společenských a zájmových organizací.

    V roce 1975 - 76 je vedeno další jednání o výstavbě společenské místnosti a sociálního zařízení. Vše bylo opět velmi složité, ale povolení bylo získáno a v roce 1978 - 79 bylo vše dobudováno.

    Až do roku 1990 již prakticky nedošlo k žádné změně a tím vlastně historii vzniku restaurace "Křoví" v Křimicích končí.ĉ
MO KŘÍMICE,
29. 8. 2018 0:46
Comments